Parodontologie

Parodontologie onderzoekt en behandelt vooral de tandvlees-ontstekingen, gingivitis en parodontitis. Het doel is het weer gezond maken van het tandvlees(parodontium).

Wat is parodontologie?

Parodontologie onderzoekt en behandelt vooral de tandvlees-ontstekingen, gingivitis en parodontitis. Het doel is het weer gezond maken van het tandvlees(parodontium).

Gezond tandvlees

Gezond tandvlees is licht-roze van kleur, ligt strak tegen de tanden/kiezen aan en bloedt niet of nauwelijks bij het tandenpoetsen/-flossen/-stoken of eten.

Ontstoken tandvlees kan rood, slap en gezwollen zijn en gemakkelijk bloeden bij aanraking, b.v. tijdens het tandenpoetsen. Als de ontsteking zich beperkt tot de rand van het tandvlees, heet dit gingivitis

Gingivitis

Gingivitis is bacteriële infectie van het tandvlees en de potentiële voorloper van de ziekte parodontitis.

Er zijn een aantal oorzaken voor gingivitis:

  • Slecht mondhygiëne.
  • Organische veranderingen in de mond.
  • Medische oorzaken
  • Slechte functionele gewoonten
  • Erfelijkheid

Parodontitis

Parodontitis is een ontsteking van het tandvlees/tandbot ofwel het parodontium genoemd. Het parodontium is het steunweefsel van de gebitselementen. De ontsteking kan zich uitbreiden naar het kaakbot. Daardoor kan er kaakbot rondom de tanden en kiezen verloren gaan. Parodontitis bedreigt dus niet de tanden en kiezen zelf, maar het houvast van de gebitselementen. Uiteindelijk kan er zoveel kaakbot verdwijnen dat de tanden en kiezen los gaan staan en tenslotte uitvallen.

Oorzaken

De oorzaak van parodontitis zit met name in het tandplak, waarin vele soorten bacteriën huizen, die van persoon tot persoon een verschillende mate van ontstekingspotentie hebben. Vandaar dat de ene persoon meer last kan hebben van ontstekingen dan de andere persoon.

Deze tandplak zit op de tanden en het tandvlees, maar kan zich ook in de pockets bevinden. Door goed te poetsen kunt u zelf veel van de tandplak verwijderen, maar soms groeit de tandplak voort in de pocket in de richting van het kaakbot, langs de wortel(s). Het tandvlees laat dan los van de tand of kies, waardoor nog meer ruimte ontstaat voor nieuw plak om aan te groeien en zich verder een weg naar het kaakbot te banen. Als tandplak niet verwijderd wordt, veranderd dit uiteindelijk in tandsteen.

Behandeling

De behandeling van parodontitis is erop gericht al uw tanden en kiezen zo lang mogelijk te behouden en begint met een goede mondhygiëne, zoals u deze zelf kunt toepassen. Door dagelijks minstens tweemaal gedurende minstens twee minuten per keer uw tanden te poetsen met een tandenborstel, kunt u zelf de tandplak verwijderen die zich boven het tandvlees bevindt.

Met de tandenborstel kunt u echter niet goed zelf tussen tanden en kiezen reinigen. Hiervoor bestaan tandenstokers, tandfloss en ragers, waarmee u de ruimte tussen de tanden en kiezen kunt reinigen. De tandplak en tandsteen die zich diep in de pockets bevindt, kunt u echter zelf niet verwijderen. Dit wordt door één van onze medewerkers gedaan met speciale instrumenten.

Na deze reiniging van het gebit verdwijnt de ontsteking meestal en hecht het tandvlees zich weer aan de tand of kies. Het is mogelijk dat door de uitgebreide reiniging uw tandvlees tijdelijk wat gevoeliger is en zelfs iets terugtrekt, waardoor u last zou kunnen krijgen van gevoelige tandhalzen. Door nu elke dag te poetsen, voorkomt u het ontstaan van een nieuwe ontsteking. Na uitgebreide poetsinstructies wordt uw gebit vervolgens nauwlettend in de gaten gehouden en regelmatig gecontroleerd op het bestaan van restontstekingen. Het kan namelijk voorkomen dat het niet gelukt is alle tandsteen uit de verdiepte pockets te verwijderen. Een parodontologische is een professionele behandeling die bestaat uit meerdere behandelafspraken.

Waarom behandelen?

Door de mondhygiëne te verbeteren kunnen wij uw gebit langer en beter voor u behouden. De kans op cariës en het verlies van tanden neemt af. Daarnaast blijkt uit diverse studies dat er verscheidende verbanden bestaan tussen de algemene gezondheid en parodontitis:

  • Verhoogd risico op een hartkwaal
  • Verhoogd risico op prematuur geboren kind tijdens zwangerschap
  • Verband met diabetes
  • Verband met luchtwegeninfecties
  • Verhoogd risico op een herseninfarct

Vergoeding

Uw aanvullende polis bij uw zorgverzekering vergoed in de meeste gevallen de kosten van een parodontologische behandeling. Wij raden u aan in uw polisvoorwaarden te kijken en navraag te doen bij uw verzekeraar.

Direct inschrijven

van A tot Z kunt u bij Mondzorg Heemstede terecht