Vullingen

Als tandweefsel door cariës is aangetast, is het nodig het aangetaste weefsel te verwijderen en het gaatje te vullen met een vulmateriaal. Op deze manier wordt het proces tot staan gebracht en wordt onnodig verlies van tanden en kiezen door vergaande cariës voorkomen.

Als tandweefsel door cariës is aangetast, is het nodig het aangetaste weefsel te verwijderen en het gaatje te vullen met een vulmateriaal. Op deze manier wordt het proces tot staan gebracht en wordt onnodig verlies van tanden en kiezen door vergaande cariës voorkomen.

Voor het vullen van gaatjes kan uit verschillende materialen worden gekozen: amalgaam en wit vulmateriaal. Tandartspraktijk Van de Poppe is echter geheel amalgaam vrij. Wij gebruiken alleen vulmiddelen waarvan is aangetoond dat zij ongevaarlijk zijn. Uit veel onderzoek blijkt namelijk dat het kwik uit amalgaam schadelijk voor uw gezondheid is.

Witte vullingen

De witte vullingen zijn al enige jaren in opmars vanwege onder andere de fraaie esthetiek. Er bestaan drie verschillende soorten witte vullingen: composiet, glas-ionomeer en compomeer. Wij gebruiken voornamelijk composiet omdat dit materiaal het sterkste en esthetisch mooiste is voor uw vullingen.

Witte vullingen worden daarnaast vaak gebruikt voor cosmetische doeleinden, om bijvoorbeeld verkleuringen te verhelpen en spleetjes tussen tanden weg te werken.

Eén van onze specialisaties is esthetische tandheelkunde. Veelvuldig maken wij gebruik van composiet om naast het realiseren en behouden van een gezond gebit een maximaal esthetisch resultaat te behalen.

Behalve de fraaie esthetiek werkt composiet ook versterkend op de tand of kies, omdat het als het ware in de tand geplakt wordt en zodoende één geheel vormt met de tand of kies.

Vullingen

Eerst wordt de kleur bepaald die de vulling moet krijgen. Vrijwel elke tandkleur kan met composiet worden nagebootst. Nadat de cariës zoveel mogelijk is verwijdert, wordt de kies of tand zo droog mogelijk gemaakt om een goede hechting te verkrijgen van het composiet aan de tand of kies. Daarna wordt de tand of kies geëtst met een zure stof, om het oppervlak op te ruwen. Daarna wordt ook nog een hechtlaag aangebracht. In laagjes wordt vervolgens het composiet aangebracht en uitgehard met een speciale blauwe lamp. Als laatste wordt de vulling afgewerkt en gepolijst.

Wij maken de vulling zo dat de gerestaureerde tand of kies niet of nauwelijks te onderscheiden is van uw andere tanden!

Vergoeding

Uw zorgverzekering vergoedt in de meeste gevallen de kosten van een vulling. Wij raden u aan in uw polisvoorwaarden te kijken en navraag te doen bij uw verzekeraar.

Direct inschrijven

van A tot Z kunt u bij Mondzorg Heemstede terecht